[tabslide]

Komunikacja i inteligencja emocjonalna

 
„Inteligencja emocjonalna i otwarta komunikacja może być dla organizacji szczepionką pozwalającą zachować zdrowie i rozwijać się dalej” – Daniel Goleman
inteligencja-emocjonalna
Inteligencja emocjonalna w pracy

Komunikacja oraz inteligencja emocjonalna, to zaraz po Mindfulness dwa z trzech filarów szkoleń oferowanych przez Zmienników.Niezależnie od tego jak wygląda nasze życie i praca każdego dnia komunikujemy się z dziesiątkami osób.  Na komunikację składają się dwa elementy: mówienie i słuchanie. Wbrew obiegowej opinii słuchanie ma większy udział w procesie komunikacji od mówienia. Umiejętność empatycznego dostrajania się do rozmówcy oraz uważnego słuchania zajmuje w sztuce rozmowy tak samo ważne miejsce jak umiejętność tworzenia kształtnych zdań. Inteligencja emocjonalna jest integralnym elementem procesu komunikacji oraz określa sposób w jaki wchodzimy w interakcje z innymi. Rozumienie i świadomość własnych emocji oraz emocji innych umożliwia z jednej strony wybranie sposobu reakcji podczas ekscytującej rozmowy, a z drugiej pozwala spojrzeć na zagadnienia oczami drugiej osoby i umożliwić znalezienie wspólnych rozwiązań.

Rozmawiaj z głową

Racjonalna inteligencja, której używamy do rozwiązywania problemów, nie wystarcza do bycia efektywnym we współczesnej pracy. Inteligencja (IQ) może nam pomóc znaleźć nową pracę, ale aby być w niej wydajnym potrzebujemy inteligencji emocjonalnej (EQ).

Inteligencja emocjonalna pozwala nam być bardziej świadomymi swoich własnych stanów emocjonalnych oraz tego jak odbierają nas inni. Przez rozwijanie inteligencji emocjonalnej jesteśmy w stanie być bardziej otwartymi na ich potrzeby. W swoich szkoleniach wykorzystujemy wiedzę z badań Daniela Golemana oraz innych badaczy inteligencji emocjonalnej, podbudowane doświadczeniami z takich firm jak Google, Intel, Zappo czy Starbucks.

Komunikacja

Firma nie może istnieć bez efektywnej komunikacji. Niezależnie od tego czy zarządzamy grupą ludzi, czy zajmujemy samodzielne stanowisko, nasz sukces zależy od efektywnej komunikacji.

W naszych szkoleniach, uczymy bardziej empatycznej i autentycznej komunikacji wykorzystując m.in. metodologię z obszaru non-violence communication. Bardzo często w trudnych rozmowach lawirujemy pomiędzy atakiem z jednej strony a milczeniem z drugiej. Żadna z tych opcji, nie jest w stanie zagwarantować nam powodzenia w naszych projektach, ani autentycznej kooperacji, dlatego uczymy jak przełamać impas w komunikacji i iść do przodu.

Korzyści z naszych szkoleń

Poznanie znaczenia inteligencji emocjonalnej

Komunikowanie się z większą uważnością oraz empatią

Poznanie w jaki sposób wchodzimy w interakcje z innymi i jak jesteśmy w nich postrzegani

Sprawniejsza identyfikacja sytuacji mogących prowadzić do konfliktu

Umiejętność używania inteligencji emocjonalnej w trudnych rozmowach

Znajomość narzędzi niezbędnych do prawidłowej komunikacji

Zwiększenie umiejętności dawania i przyjmowania feedbacku